خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : حرف تعریف the

بایگانی/آرشیو برچسب ها : حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش ششم)

حرف تعریف the

همراه با نام افراد از the استفاده نمی‌کنیم. به همین صورت، معمولاً همراه با نام مکان‌ها از the استفاده نمی‌کنیم. مثال: قاره‌ها Africa (نه the Africa), Europe, South America کشورها France (نه the France), Japan, Switzerland ایالتها، استانها، نواحی و غیره Texas, Cornwall, Tuscany, Central Europe جزایر Corsica, Sicily, Bermuda …

بیشتر بخوانید »

حرف تعریف the (بخش پنجم)

حرف تعریف the

این مثال ها را مطالعه کنید. The giraffe is the tallest of all animals. The bicycle is an excellent means of transport. The dollar is the currency of the United States. در مثال‌های بالا the … به معنی چیز خاص نیست. مثلاً the giraffe به معنی زرافه‌ای خاص نیست بلکه …

بیشتر بخوانید »

حرف تعریف the (بخش چهارم)

حرف تعریف the

وقتی که در مورد افراد و یا چیزها به طور کلی صحبت می‌کنیم (در مورد فرد یا افراد یا چیز یا چیزهایی خاص صحبت نمی‌کنیم.) از the استفاده نمی‌کنیم. I’m afraid of dogs. (نه the dogs)  (در این جا منظورمان مفهوم سگ به طور کلی است. منظورمان سگهایی خاص نیست.) …

بیشتر بخوانید »

حرف تعریف the (بخش سوم)

حرف تعریف the

school و the school را در مثال‌های زیر با هم مقایسه کنید. Alison is ten years old. Every day she goes to school. She’s at school now. School begins at 9 and finishes at 3. می‌گوییم که دانش‌آموزی در school است و یا به school می‌رود (بدون استفاده از حرف …

بیشتر بخوانید »

حرف تعریف the (بخش دوم)

حرف تعریف the

  ۱٫ وقتی که فقط از چیزی یک مورد داشته باشیم، از حرف تعریف the استفاده می‌کنیم. ·        What is the longest river in the world? (فقط یک رود است که بزرگترین است.) ·        The earth goes round the sun, and the moon goes round the earth. ·        I’m going …

بیشتر بخوانید »

داستان حرف تعریف the (بخش نخست)

حرف تعریف the

شاید این سوال هم برای شما پیش آمده باشد و یا این مشکل را دارید که کی از حرف تعریف the در گفته ها و نوشته های خود استفاده کنید و کی نه؟ در این نوشته و نوشته های آینده به این موضوع مهم پرداخته شده است. مثال‌های زیر را …

بیشتر بخوانید »