Stative Verbs

زمان های استمراری را فقط با فعلهایی استفاده می کنیم که نشان دهنده عمل یا اتفاقی باشند. گروهی از فعلها این گونه نیستند و بنابراین نمی توانیم آنها را به صورت استمراری استفاده کنیم. برای آشنایی با این فعلها و مثالهایی از آنها، این ویدئو را تماشا کنید.

همچنین ببینید

Classroom Language

Classroom Language (1)

در این ویدئوی کوتاه با سوالات مرسومی آشنا می شوید که ممکن است از استاد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.