خانه / مقالات / آواشناسی

آواشناسی

یک بررسی مقابله ای در مورد آواهای زبان های فارسی و عربی

مقایسه آواهای زبانهای فارسی و انگلیسی

مقدمه در این مقاله سعی بر آن است تا تصویری روشن از شباهت ها و تفاوت های آواهای دو زبان فارسی و عربی ارایه شود. با توجه به نقش حساس قرآن در جامعه مسلمان ایرانی و نیز نیاز شناخت مسلمانان در درست تلفظ کردن آواهای زبان عربی، اهمیت و ضرورت …

بیشتر بخوانید »