خانه / مقالات

مقالات

رابطه‌ی بین مقوله های زبان شناختی و جهان بینی

نسبیت زبانی

جهان پیرامون ما واقعیتی است که وجود دارد، اجسام، اشیا، اتفاقات، رویدادها، واکنش‌ها، خواص و بسیاری چیزهای دیگر که دنیای خارج ما را به وجود می‌آورند؛ همچنین احساسات، عواطف و مفاهیم مجرد را می‌توان جزء جهان پیرامون به حساب آورد. این واقعیات جهان اطراف فی نفسه به طور مستقل وجود …

بیشتر بخوانید »

مقایسه وندهای زبانهای فارسی و انگلیسی

مقایسه های وندهای زبان فارسی و انگلیسی

مقدمه جمله‌های هر زبانی را می‌توان به کوچک‌ترین اجزای معنی‌دار به نام تکواژ تجزیه کرد. البته اگر بخواهیم تعریفی بهتر از تکواژ ارایه دهیم می‌توانیم بگوییم که تکواژ مفهومی است انتزاعی که به کوچک‌ترین جزء معنی‌دار زبان اطلاق می‌شود. این مفهومِ انتزاعی، در مقام عینیت ممکن است اَشکال گوناگونی به …

بیشتر بخوانید »

یک بررسی مقابله ای در مورد آواهای زبان های فارسی و عربی

مقایسه آواهای زبانهای فارسی و انگلیسی

مقدمه در این مقاله سعی بر آن است تا تصویری روشن از شباهت ها و تفاوت های آواهای دو زبان فارسی و عربی ارایه شود. با توجه به نقش حساس قرآن در جامعه مسلمان ایرانی و نیز نیاز شناخت مسلمانان در درست تلفظ کردن آواهای زبان عربی، اهمیت و ضرورت …

بیشتر بخوانید »