خانه / فیلم آموزشی / نامه نگاری به زبان انگلیسی

نامه نگاری به زبان انگلیسی

نامه نگاری به زبان انگلیسی (۳)

نامه نگاری به زبان انگلیسی

در سری فایلهای آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی، با انواع و نحوه نوشتن نامه ها در زبان انگلیسی آشنا می شوید. در قسمت سوم، نحوه نوشتن دعوت نامه، نامه تشکر، نامه تبریک و نامه همدردی را خواهید آموخت.

بیشتر بخوانید »

نامه نگاری به زبان انگلیسی (۲)

نامه نگاری به زبان انگلیسی

در سری فایلهای آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی، با انواع و نحوه نوشتن نامه ها در زبان انگلیسی آشنا می شوید. در قسمت دوم، طریقه نوشتن قسمت اصلی نامه های شخصی یعنی بدنه (body) را خواهید آموخت.

بیشتر بخوانید »

نامه نگاری به زبان انگلیسی (۱)

نامه نگاری به زبان انگلیسی

در سری فایلهای آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی، با انواع و نحوه نوشتن نامه ها در زبان انگلیسی آشنا می شوید. در قسمت اول با قسمتهای اصلی نامه های شخصی و نحوه نوشتن آنها مطالبی خواهید آموخت.

بیشتر بخوانید »