خانه / فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

Stative Verbs

stative verbs

زمان های استمراری را فقط با فعلهایی استفاده می کنیم که نشان دهنده عمل یا اتفاقی باشند. گروهی از فعلها این گونه نیستند و بنابراین نمی توانیم آنها را به صورت استمراری استفاده کنیم. برای آشنایی با این فعلها و مثالهایی از آنها، این ویدئو را تماشا کنید.

بیشتر بخوانید »

قیدهای پیش از صفات برتر

qualifying adjectives

در این ویدئو، به قیدهایی پرداخته‌ام که می‌توانیم با صفات برتر استفاده کنیم، تا شدت آنها را بیشتر یا کمتر کنیم. قبل از صفات برتر می‌توانیم از قیدهای زیر استفاده کنیم:     برای توضیحات بیشتر و دیدن مثالها، شما را به دیدن این ویدئوی کوتاه دعوت می‌کنم.

بیشتر بخوانید »

Classroom Language (1)

Classroom Language

در این ویدئوی کوتاه با سوالات مرسومی آشنا می شوید که ممکن است از استاد زبان خود بپرسید و یاد می گیرید که چگونه آنها را به انگلیسی بگویید. اگر می خواهید از کلاس زبان خود حداکثر استفاده را ببرید، ضرورت دارد که این سوالات و جملات را یاد بگیرید. …

بیشتر بخوانید »

نامه نگاری به زبان انگلیسی (۳)

نامه نگاری به زبان انگلیسی

در سری فایلهای آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی، با انواع و نحوه نوشتن نامه ها در زبان انگلیسی آشنا می شوید. در قسمت سوم، نحوه نوشتن دعوت نامه، نامه تشکر، نامه تبریک و نامه همدردی را خواهید آموخت.

بیشتر بخوانید »

نامه نگاری به زبان انگلیسی (۲)

نامه نگاری به زبان انگلیسی

در سری فایلهای آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی، با انواع و نحوه نوشتن نامه ها در زبان انگلیسی آشنا می شوید. در قسمت دوم، طریقه نوشتن قسمت اصلی نامه های شخصی یعنی بدنه (body) را خواهید آموخت.

بیشتر بخوانید »

نامه نگاری به زبان انگلیسی (۱)

نامه نگاری به زبان انگلیسی

در سری فایلهای آموزشی نامه نگاری به زبان انگلیسی، با انواع و نحوه نوشتن نامه ها در زبان انگلیسی آشنا می شوید. در قسمت اول با قسمتهای اصلی نامه های شخصی و نحوه نوشتن آنها مطالبی خواهید آموخت.

بیشتر بخوانید »