خانه / آموزش / حرف تعریف the (بخش پنجم)
حرف تعریف the
حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش پنجم)

 1. این مثال ها را مطالعه کنید.
 • The giraffe is the tallest of all animals.
 • The bicycle is an excellent means of transport.
 • The dollar is the currency of the United States.

در مثال‌های بالا the … به معنی چیز خاص نیست. مثلاً the giraffe به معنی زرافه‌ای خاص نیست بلکه به معنای نوع خاصی از حیوان است. پس گاهی می‌گوییم the + (a singular countable noun)  تا در مورد نوع خاصی از چیزی صحبت کنیم.

به همین معنی برای آلات موسیقی هم از the استفاده می‌کنیم.

 • Can you play the guitar?
 • The piano is my favorite instrument.

مثال‌های زیر را با مثال‌های بالا مقایسه کنید.

 • I’d like to have a guitar.
 • We saw a giraffe at the zoo.

توجه کنید که همراه با واژه‌ی man ،اگر به معنی انسان در مفهوم کلی آن باشد، از the استفاده نمی‌کنیم.

 • What do you know about the origins of man?

(نه the man)

 1. از ساختار the + adjective (بدون استفاده از اسم) برای بیان گروهی از افراد که دارای صفت مورد نظر هستند، استفاده می‌کنیم.

The young = young people

The rich = rich people

به همین ترتیب

the sick, the old, the poor, the disabled, the elderly, the employed, the injured, the homeless, the dead

 • Do you think the rich should pay more taxes to help the poor?
 • The homeless need more help from the government.

این اصطلاحات همیشه در معنا، جمع هستند. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم a young و یا an unemployed. در چنین حالاتی باید بگوییم a young man, an unemployed woman و غیره.

همچنین توجه کنید که می‌گوییم the poor, the rich (نه the poors, the riches)

 

 1. همچنین the را با بیشتر صفات ملیتی استفاده می‌کنیم تا به تمام افراد کشور مورد نظر اشاره کنیم.
 • The French are famous for their food.

(افراد کشور فرانسه(

 • Why do the English think they are so wonderful?

(افراد کشور انگلستان)

به همین ترتیب می‌گوییم:

the Spanish, the Dutch, the British, the Irish, the Welsh

توجه داشته باشید که اصطلاحات بالا در معنا، جمع هستند. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم a French, an English. در چنین حالاتی باید بگوییم: a Frenchman, an Englishwoman و غیره.

همچنین the را با واژگانی که به ese ختم می‌شوند، استفاده می‌کنیم، مثل the Chinese, the Sudanese و غیره.

 • The Chinese invented printing.

این واژگان به صورت مفرد هم می‌توانند استفاده شوند. مثل a Japanese, a Sudanese.

همچنین می‌گوییم the Swiss / a Swiss (چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع)

برای دیگر صفات ملیتی، اسمهای جمع به s ختم می‌شوند. برای مثال:

an Italian, (the) Italians

a Mexican, (the) Mexicans

a Scot, (the) Scots

a Turk, (the) Turks

همچنین ببینید

حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش چهارم)

وقتی که در مورد افراد و یا چیزها به طور کلی صحبت می‌کنیم (در مورد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.