خانه / آموزش / حرف تعریف the (بخش سوم)
حرف تعریف the
حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش سوم)

 1. school و the school را در مثال‌های زیر با هم مقایسه کنید.
 • Alison is ten years old. Every day she goes to school. She’s at school now. School begins at 9 and finishes at 3.

می‌گوییم که دانش‌آموزی در school است و یا به school می‌رود (بدون استفاده از حرف تعریف the). در این جا لزوماً در مورد مدرسه‌ی خاصی صحبت نمی‌کنیم. در این‌جا منظور مفهوم کلی «مدرسه» است.

 • Today, Alison’s mother wants to speak to her daughter’s teacher. So she has gone to the school to see her. She’s at the school now.

مادر الیسون، دانش‌آموز نیست. او در school نیست. او به school نمی‌رود. اما اگر بخواهد معلم الیسون را ببیند باید به the school (همراه با حرف تعریف the) (مدرسه‌ی الیسون، یک مدرسه خاص) برود.

 

 1. به همین صورت، وقتی که به مفهوم کلی واژه‌های prison, university و church اشاره می‌کنیم، از حرف تعریف the استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

Ken went to the prison to visit his brother.

(کن به عنوان ملاقات کننده به زندان رفته است، نه به عنوان یک زندانی.)

Ken’s brother is in prison for robbery.

(کن یک زندانی است. در این جا در مورد یک زندان خاص صحبت نمی‌کنیم.)

Excuse me, where is the university, please?

(منظور ساختمان دانشگاه است.)

When I leave school, I want to go to university.

The workman went to the church to repair the roof.

(نه برای مراسم مذهبی)

Mrs. Kelly goes to church every Sunday.

(برای مراسم مذهبی)

 

قابل ذکر است که واژه‌ی hospital در انگلیسی بریتانیایی شامل قانون بالاست، اما در انگلیسی آمریکایی با حرف تعریف the استفاده می‌شود.

برای بیشتر مکان‌های دیگر، the را باید استفاده کنیم، مثل:

the cinema, the bank, the station

برای مثال‌های بیشتر به پست قبل مراجعه کنید.

 1. می‌گوییم go to bed, be in bed (بدون استفاده از the)

مثال:

 • It’s time to go to bed now.
 • This morning I had breakfast in bed.

اما

 • I sat down on the bed. (به عنوان یکی از اثاثیه‌ی خانه)

همچنین می‌گوییم go to work, be at work, start work, finish work (بدون استفاده از the)

مثال:

 • Ann didn’t go to work yesterday.
 • What time do you usually finish work?

همچنین می‌گوییم go home, come home, arrive home, be at home

مثال:

 • It’s late. Let’s go home.
 • Will you be at home tomorrow morning?

همچنین می‌گوییم go to sea, be at sea (بدون استفاده از the) وقتی منظورمان رفتن یا بودن در یک سفر دریایی باشد.

 • Keith is a seaman. He spends most of his time at sea.

اما

 • I’d like to live near the sea.
 • It can be dangerous to swim in the sea.

همچنین ببینید

حرف تعریف the

حرف تعریف the (بخش پنجم)

این مثال ها را مطالعه کنید. The giraffe is the tallest of all animals. The …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.